Augustus 1939

Home

Nederland, dinsdag 29 augustus 1939

Er is alleen treinverkeer mogelijk voor het vervoer van gemobiliseerde militairen naar hun kazernes.

Nederland, dinsdag 29 augustus 1939

De regering neemt de eerste voorzorgsmaatregelen om de voedselvoorziening goed te laten verlopen.

Venlo, dinsdag 29 augustus 1939

Het militaire gezag vordert de eerste paarden en motorvoertuigen voor het Nederlandse leger.

Nederland, donderdag 31 augustus 1939

Alle festiviteiten georganiseerd vanwege de 59ste verjaardag van koningin Wilhelmina worden afgelast.

Nederland, donderdag 31 augustus 1939

De minister van sociale zaken laat de gemeentebesturen weten dat voor de aanleg van verdedigingswerken arbeiders in de werkverschaffing mogen worden ingezet.

Venlo, donderdag 31 augustus 1939

Er wordt een begin gemaakt met het uitreiken van distributiebescheiden aan gezinshoofden en alleenstaanden.

Duitsland, donderdag 31 augustus 1939

In het grensplaatsje Gleiwitz plegen Duitse SSers in Pools uniform een overval op een Duits radiostation om zodoende de Poolse regering in opspraak te brengen .

Meer …

Terug 

                                                              Verder >