Augustus 1939

 Home

Nederland, augustus 1939

Voor het in kaart brengen van de aanwezigheid van de voedselvoorraden voor de bevolking worden voedselbureaus opgericht.

Venlo, dinsdag 1 augustus 1939

De doorgangen van de in gebruik zijnde wegversperringen worden verbeterd.

Venlo, woensdag 2 augustus 1939

De bij de gemeenteraadsverkiezing in juni gekozen gemeenteraadsleden wordt geïnstalleerd.

Venlo en Blerick, zaterdag 5 en maandag 7 augustus 1939

Vanwege de geboorte van Irene, de tweede dochter van kroonprinses Juliana,  worden allerlei feestelijkheden gehouden.

Roermond, dinsdag 8 augustus 1939

De Ernst Casimirkazerne wordt officieel in gebruik genomen.

Blerick, woensdag 9 augustus 1939

De onlangs geopende bioscoop krijgt de naam Royal Theater Irene.

Nederland, donderdag 10 augustus 1939

Het Tweede Kabinet De Geer komt aan het bewind.

Nederland, dinsdag 22 augustus 1939

Vanwege de toegenomen internationale spanning worden alle militaire verloven ingetrokken en er gaat een waarschuwingsbericht uit dat de voor-mobilisatie kan worden afgekondigd.

Limburg, dinsdag 22 augustus 1939

De grensbataljons worden weer in paraatheid gebracht.

Terug 

                                                     Verder >