1933

Home

Nederland, zaterdag 7 januari 1933

Het eerste nummer van het weekblad Volk en Vaderland van de N.S.B. verschijnt.

Duitsland, maandag 30 januari 1933

Hitler, leider van de N.S.D.A.P., wordt door rijkspresident Von Hindenburg benoemd tot rijkskanselier.

Meer 

Duitsland, woensdag 1 februari 1933

De Rijksdag wordt ontbonden omdat besprekingen over het vormen van een nieuwe regering mislukken met als gevolg dat er nieuwe verkiezingen zullen worden gehouden.

Nederland, februari 1933

Door de ontwikkelingen in Duitsland wordt gevreesd dat de export naar dat land nog verder zal verslechteren.

Nederlands-Indië, zaterdag 4 februari 1933

Voor de kust van Sumatra breekt op het oorlogsschip De Zeven Provinciën muiterij uit vanwege ontevredenheid van de bemanning over de bezoldiging.  

Meer...

Nederlands-Indië, vrijdag 10 februari 1933

Een op het oorlogsschip De Zeven Provinciën afgeworpen bom maakt een einde aan de muiterij. Door deze aanval komen 23 bemanningsleden om het leven.

Nederland, zondag 12 februari 1933

De S.D.A.P. protesteert tegen de gewelddadige wijze waarop de muiterij op De Zeven Provinciën werd beëindigd.

Nederland, woensdag 15 februari 1933

De Tweede Kamer wordt ontbonden vanwege onenigheid over bezuinigingen op de rechterlijke macht.

Duitsland, maandag 27 februari 1933

Het gebouw van de Rijksdag in Berlijn wordt door brandstichting verwoest.

Meer

                                                                                                                             Verder >