Oktober 1940

Home

Nederland, dinsdag 22 oktober 1940

Door rijkscommisssaris Seyss-Inquart wordt de Stichting Winterhulp Nederland opgericht.

Venlo, woensdag 23 oktober 1940

Vanwege het drukke scheepvaartverkeer op de Maas zal de schipbrug voorlopig niet alleen op vaste tijden geopend worden.

Venlo, donderdag 24 oktober 1940

Voor de inwoners van achttien jaar en ouder is het de laatste mogelijkheid om hun legitimatiebewijs bij de gemeente af te halen.

Griekenland, maandag 28 oktober 1940

Italiaanse troepen vallen het land binnen.

Venlo, woensdag 30 oktober 1940

De gemeenteraad vergadert voor de eerste keer in  de nieuwe samenstelling; de leden uit het stadsdeel Blerick worden geïnstalleerd waarna de wethouders kunnen worden benoemd.

Gemeentebestuur Venlo - 30 okt 1940a

De gemeenteraad in de vernieuwde samenstelling per 30 oktober 1940.

Op de voorste rij van links naar rechts: de wethouders Grubben en Zanders, burgemeester Berger (in het midden) en de wethouders Turien en Driessen.

 

Terug 

                                                           Verder >