Mei 1941

Home

Nederland, 1 mei 1941

De toewijzing van motorbrandstof wordt drastisch beperkt en is in het vervolg nog uitsluitend beschikbaar voor het goederenvervoer, het meest vitale personenverkeer, alsmede voor tractoren en motoren in de industrie.

Nederland, donderdag 1 mei 1941

Geestelijken en kloosterlingen mogen niet langer meer als schoolhoofd fungeren.

Nederland, donderdag 1 mei 1941

Het uitoefenen van een vrij beroep door Joden wordt beperkt.

Nederland, donderdag 1 mei 1941

De rijwielbelasting wordt ingetrokken; hiermee is het verplichte rijwielplaatje afgeschaft. 

Meer 

Nederland, donderdag 1 mei 1941

De arbeidsbemiddeling gaat over van de gemeenten naar het rijk en daarmee worden de gemeentelijke arbeidsbeurzen vervangen door een gewestelijk arbeidsbureaus.

Nederland, vrijdag 2 mei 1941

Er worden nieuwe regels uitgevaardigd voor journalisten.

Meer

Nederland, vrijdag 2 en zaterdag 3 mei 1941

Winterhulp Nederland houdt de laatste straatcollecte van het seizoen met bloemenspeldjes.

Meer

Nederland, zaterdag 3 mei 1941

Het tonen van afbeeldingen van nog in levenzijnde leden van het Koninklijke Huis wordt verboden.

Limburg, zaterdag 3 mei 1941

De commissaris in de provincie Limburg doet een beroep op de directies van commerciële en industriële bedrijven om geen vrouwelijke werkkrachten in dienst te nemen voor werkzaamheden die ook door jonge mannen kunnen worden opgedragen.

Terug                                       

                                                                      Verder >