Maart 1940

Home

Venlo, maart 1940

Personeel van de dienst gemeentewerken begint met de aanleg van schuilloopgraven voor burgers op straat tijdens luchtalarm.

Schuilloopgraaf

Venlo, zaterdag 9 maart 1940

Tuinders verzoeken gezamenlijk de desbetreffende autoriteiten om de doortocht door de wegversperringen te verbeteren vanwege hun drukke seizoenswerkzaamheden.

Finland en de Sovjet-Unie, dinsdag 12 maar 1940

Een Finse delegatie maakt een einde aan de oorlog tussen beide landen door een akkoord te sluiten met de Sovjet-Unie.

Meer …

Venlo, zaterdag 30 maart 1940

Het militair gezag stelt voorwaarden aan de teelt van gewassen in de buurt van verdedigingswerken.

Terug                                                                     

                                          Verder >