Juni 1941

Home

Blerick, zondag 1 juni 1941

Op de Blerickse kermis vinden onenigheden plaats tussen jongeren en NSB-ers.

Nederland, woensdag 11 juni 1941

In Amsterdam en Den Haag vinden razzia’s op joden plaats.

Venlo en Blerick, zondag 15 juni 1941

Het inkwartieren van arbeiders werkzaam aan het vliegveld in zalen wordt beëindigd.

Nederland, woensdag 18 juni 1941

De rijkscommissaris Seyss-Inquart kondigt een verordening af waardoor koper, tin en nikkel gevorderd kan worden.

Rusland, zaterdag 22 juni 1941

Duitsland verklaart de Sovjet-Unie de oorlog en militaire eenheden vallen het land binnen.

Meer 

Nederland, zaterdag 22 juni 1941

Enige honderden communisten worden op last van de bezetter gearresteerd.

Londen, dinsdag 24 juni 1941

Koningin Wilhelmina houdt een radiotoespraak waarin zij oproept om solidair te zijn met het Russische volk.

Terug                                         

                                                                      Verder >