Juni 1940

Home

Venlo en Blerick, zondag 2 juni 1940

Tussen boerderij De Staay en de loskade aan de Maaskade komt een veerpont in de vaart, voortgedreven door een sleepboot voor het fiets- en voetgangersverkeer; tegelijkertijd wordt het verboden voor fietsers en voetgangers om nog gebruik te maken van de houten noodbrug en het aangelegde voetpad over de restanten van de vernielde Maasbruggen.

Meer

Venlo, maandag 3 juni 1940

Vanwege de grotere kans op luchtaanvallen door Britse vliegtuigen is de luchtbescherming geheel gereorganiseerd; de stad is thans opgedeeld in 70 wijken of blokken; aan het hoofd van elk blok staat een blokleider en 2 hulpleiders; verder zijn er brancardiers  en EHBO-ers benoemd; de Venlose bevolking aan de ander zijde van de Maas zijn in het vervolg aangewezen op de georganiseerde luchtbescherming in Blerick. 

Frankrijk, dinsdag 4 juni 1940

De laatste Britse troepen verlaten Duinkerke.

Meer …

Venlo, dinsdag 4 juni 1940

De inwoners van Venlo aan de andere kant van de Maas worden weer aangesloten op het gasdistributienet, dankzij een aangelegde gasleiding, die bevestigd is aan de gereedgekomen noodspoorbrug.

Nederland, dinsdag  4 juni 1940

Er wordt een begin gemaakt om de circa 20.000 Nederlandse militairen, die door de Duitsers in krijgsgevangenschap zijn genomen, via Oldenzaal en Zevenaar naar Nederland terug te sturen; de dienstplichtige militairen zullen gedemobiliseerd worden; dienstplichtigen, die binnen enkele dagen geen werk hebben gevonden, moeten zich opnieuw bij hun militair onderdeel melden.

Nederland, donderdag 6 juni 1940

Koffie en thee komen op de bon.

Italië, maandag 11 juni 1940

Mussolini verklaart Frankrijk en Groot-Brittannië de Oorlog.

Terug                         
                                                                                      Verder >