Juni 1940

Home

Venlo, dinsdag 11 juni 1940

Op last van Duitse autoriteiten wordt een begin gemaakt om de inwoners in te enten tegen de besmettelijke ziekten tyfus en paratyfus.

Nederland, maandag 17 juni 1940

Brood, tarwebloem  en zelfrijzend bakmeel komen op de bon.

Duitsland, maandag 17 juni 1940

De Duitsers vieren feest vanwege de capitulatie van de Franse troepen.

Venlo, dinsdag 18 juni 1940

De naar huis teruggekeerde gedemobiliseerde militairen zijn verplicht om tussen vandaag en a.s. vrijdag hun uitrustingsstukken, zoals uniformen, helmen en laarzen, in te leveren op het stadhuis.

Nederland, vrijdag 21 juni 1940

Werkloze arbeiders worden opgeroepen om in Duitsland te gaan werken.

Nederland, zaterdag 22 juni 1940

De NSB-beweging verklaart zich in Lunteren solidair met de Duitse nationaal-socialisten.

Nederland, maandag 24 juni 1940

De Staten-Generaal worden door Seyss-Inquart buiten spel gezet.

Nederland, maandag 24 juni 1940

Het ambtenarenverbod voor NSB-ers wordt opgeheven.

Venlo en Blerick, dinsdag 25 juni 1940

Het opgang gekomen scheepvaartverkeer op de Maas zorgt voor vertragingen voor het verkeer over de Maas.

Nederland, zaterdag 29 juni 1940 (Anjerdag)

Op de verjaardag van prins  Bernhard breken overal spontane huldeblijken uit aan het Koninklijk Huis.

Meer 

Terug                                                               
                                                Verder >