Juli 1940

Home

Nederland, maandag 1 juli 1940

De bevelhebber van de Ordnungspolizei, Generalmajor Schumann, maakt bekend dat alle Joden, Duitsland-niet-welgezinde Nederlanders en niet Duitse buitenlanders met directe ingang uit de civiele luchtbeschermingsdiensten moeten worden verwijderd; de lege plekken  mogen alleen worden aangevuld met Duitsland-welgezinde Nederlanders en in Nederland wonende Duitsers.

Meer

Nederland, maandag 1 juli 1940

Er treedt een nieuwe regeling in werking inzake de distributie van motorbrandstoffen; in het vervolg mogen pomphouders alleen nog brandstof leveren aan degenen die dat nodig hebben voor het uitoefenen van hun beroep of bedrijf en daarvoor een vergunning met distributiebonnen hebben gekregen van de plaatselijke distributiedienst.

Nederland, maandag 1 juli 1940

Na een coulanceperiode van anderhalve maand zijn fietsers weer verplicht om op de openbare weg een geldig fietsplaatje zichtbaar bevestigd te hebben aan hun fiets als teken dat men de verschuldigde rijwielbelasting heeft betaald; omdat deze kentekenplaatjes vaak gestolen worden, is het ook toegestaan deze zichtbaar op de kleding te bevestigen.

Nederland, dinsdag 2 juli 1940

Generaal Winkelman, de opperbevelhebber van de Nederlandse land- en zeemacht, wordt door de Duitsers weggevoerd in gevangenschap als represaille vanwege de anti-Duitse uitingen in het land op 29 juni.

Venlo en Blerick, dinsdag 2 juli 1940

Bekend wordt gemaakt dat op bevel van de Duitse autoriteiten alle houders van postduiven verplicht zijn om een registratie bij te houden van hun duiven en lid te worden van een door de Duitse bezetter erkende postduivenbond of -vereniging.

Meer

Venlo en Blerick, dinsdag 2 juli 1940

Bekend wordt gemaakt dat op bevel van de Duitse autoriteiten degenen, die in het bezit zijn van een zend- of ontvangstinstallatie voor het draadloos versturen of ontvangen van telegrafische of telefonische berichten, verplicht zijn deze in te leveren op het politiebureau van Venlo; ook is het verboden om in het bezit te zijn van geschreven of gedrukte handleidingen voor het gebruik daarvan.

Terug                                   
                                                                           Verder >