Januari 1941

Home

Venlo, maandag 13 januari 1941

Om de huisvesting van arbeiders werkzaam bij de aanleg van het militaire vliegveld in goede banen te leiden, wordt er in de Goltziusstraat een gemeentelijk inkwartierings-bureau geopend.

Nederland, woensdag 15 januari 1941

Bekend wordt gemaakt dat Joden zich op last van de Duitse autoriteiten moeten laten registreren bij de gemeentesecretarie in hun woonplaats.

Venlo, woensdag 15 januari 1941

De gemeente koopt het concertgebouw met de bedoeling om daar in gymnastiekles aan scholieren te geven.

Venlo en Blerick, woensdag 15 januari 1941

Werkloze mannen tussen de 18 en 23 jaar kunnen zich tot vandaag op de het bureau Militaire Zaken van de gemeentesecretarie vrijwillig aanmelden voor de Nederlandse Arbeidsdienst.

Venlo, woensdag 15 januari 1941

De NSBafdeling Venlo, houdt een kameraadschapsavond in hotel ‘Rheinischer Hof’ te Venlo voor leden en genodigden.

Venlo, donderdag 16 januari 1941

De gemeente start met de exploitatie van een gastankstation ten behoeve van het autoverkeer.

Venlo, zaterdag 18 januari 1941

Op de Venkoelen (Zwarte Water) kan geschaatst worden.

Venlo, maandag 20 januari 1941

Vanaf heden komen arbeiders werkzaam aan de bouw van het militaire vliegveld in aanmerking voor meer voedsel via de uitgifte van speciale distributiebonnen.

Terug                                                                                            

         Verder >