December 1940

Home

Venlo, maandag 2 december 1940

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders brengt een oriënterend bezoek aan het stadsdeel Blerick.

Venlo, maandag 9 december 1940

De Ortskommandant geeft de gemeente opdracht om te controleren of de verplichte gestelde bordjes op de gevels van Joodse winkels wel goed zichtbaar zijn.

Venlo, dinsdag 10 december 1940

Britse vliegtuigen onderweg naar Duisburg werpen een aantal bommen af boven de stad; hierdoor ontstaat veel materiële schade aan woningen op de Straelseweg, Helbeek en Herungerweg; een peuter van twee jaar komt hierdoor om het leven gekomen.

Meer

Venlo, donderdag 12 december 1940

De NSBafdeling Venlo houdt een ‘Kameraadschapsavond’.

Venlo, vrijdag 13 december 1940

De inwoners van Venlo en omliggende gemeenten worden opgeroepen om mee te werken aan de huisvesting van vliegveldarbeiders.

Venlo, zaterdag 14 november 1940

In de binnenstad ontstaat een onenigheid tussen NSB-colporteurs met tijdschriften en twee politieagenten.

Nederland, zaterdag 15 december 1940

Gas en elektra komen op rantsoen.

Terug                                                                     

                                          Verder >