Augustus 1940

Home

Nederland, donderdag 1 augustus 1940

In verband met de naderende verjaardagen van leden van het Koninklijke Huis wordt van Duitse zijde de bevolking gewaarschuwd om zich te onthouden van enige vorm van eerbetoon ten gunste van het Huis van Oranje zoals dit is gebeurd op 29 juni jl.; blijk geven van gezindheid door het houden van betogingen of het vertonen of dragen van vlaggen, linten, insignes, bloemen en dergelijke zullen in het vervolg streng worden gestraft.

Venlo, zondag 4 augustus 1940

In de feestzaal van National aan de Keulse Poort vindt tegen het middaguur een bijeenkomst plaats van de blokleiders en hulpleiders van de afdeling Venlo van de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming om de voor hen opgestelde instructies te bespreken.

Meer

Tegelen, zondag 4 augustus 1940

In het openluchttheater De Doolhof vindt ’s middags de eerste voorstelling plaats van de Passiespelen 1940; vanwege de Duitse inval kon de première niet in mei plaats vinden.

Meer

Nederland, maandag 5 augustus 1940

Irene, het tweede dochtertje van de in het buitenland verblijvende prinses Juliana en prins Bernhard, wordt vandaag één jaar; vanwege de geuite bedreigingen van Duitse zijde blijven feestelijkheden overal in het land achterwege en verloopt de dag betrekkelijk rustig.

Venlo, maandag 5 augustus 1940

Een eerste groep van zestig kleuters komt per bus uit Rotterdam aan voor een korte vakantie; de kinderen worden ontvangen in huize Sint Jan, waarna ze door vrijwilligsters naar hun tijdelijke pleegouders zijn gebracht; eind van de week komt een tweede groep en dat gaat zo door, totdat in Venlo ruim zeshonderd Rotterdamse kinderen op vakantie zijn geweest.

Huize Sint Jan

Huize Sint Jan op de hoek van de Keullerstraat en de Van Cleefstraat

Terug                                                                       

                                        Verder >