C. Th. Kokke

Cornelus Theodorus (Kees) Kokke (1915-1985) werd in Nijmegen geboren. Na de lagere school volgt hij een gymnasium-opleiding bij de paters Jezuïeten aan het Canisiuscollege. In de periode 1933-1941 studeert hij geschiedenis aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Halverwege zijn doctoraalstudie behaalt hij in 1938 het diploma wetenschappelijk archiefambtenaar.
Vanaf eind 1941 is burgemeester Zanders op zoek naar een archiefambtenaar. De commissaris van de provincie Limburg heeft er bij hem al lang op aangedrongen om spoedig een archiefbeheerder aan te stellen voor het beheer van de oude archieven van Venlo.
Met ingang van 15 juni 1943 wordt Kokke benoemd door burgemeester Zanders als gemeentearchivaris en tevens als conservator van het dan nog in te richten gemeentemuseum.
Eerst wordt hij ingeschakeld bij de voorbereidingen van de festiviteiten rond de herdenking van het 600-jarig bestaan van de stad Venlo in september 1943. In december 1943 munt Kokke uit op de officiële herdenking voor genodigden in het stadhuis door een lezing te houden over de geschiedenis van Venlo.

 

Kokke

 

De grote verdienste van Kokke voor Venlo is echter gelegen in het feit dat hij een dagboek bijhield vanaf september 1944 tot de bevrijding op 1 maart 1945.
Omdat de verhouding tussen de burgemeester en de gemeentearchivaris goed was, werd hij geïnformeerd over diens besprekingen met Duitse en andere autoriteiten, welke hij in zijn dagboek vastlegde.
Hierdoor kunnen wij thans nog kennis nemen van gebeurtenissen in Venlo en Blerick uit de donkerste periode van de Tweede Wereldoorlog, die anders in de vergetelheid zouden zijn geraakt.

 

Geraadpleegd:
– P.A.M. van Wijk, Bij het overlijden van drs. C.Th. Kokke (1915-1985), verschenen in: het jaarverslag 1985 van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek, pagina’s 25-26).
– Gemeentearchief Venlo, Archiefblok Gemeentesecretarie Venlo 1939-1945, inv. nr. 339.