Secundaire Bronnen

Home

P.J.H. Baghus, De slag om de Roerdriehoek (uitgave van de Stichting ‘Maaslandse Monografieën’, deel 34, 1981)

Martin J. J. Bergevoet, De Venlose bioscoopoorlog 1933-1934, ‘Den Bioscoopbond wil den baas spelen’ (uitgave in de reeks Tijd voor Venlo van Uitgeverij Mosae Venlo, deel 5, 2005)

Martien Blondel, Oorlog en herstel in Noord-Limburg 1940-1945een herinnering in foto’s (uitgave van Dagblad voor Noord-Limburg B.V., 1975 [3e herziene druk])

Leo Brueren en Fons Montens, Uit het dagboek van een “camouflagepriester”, over oorlog, bevrijding en thuiskomst 1944-1945 (uitgave van uitgeverij Van Spijk, 1995)

A.P.M. Cammaert, Het verborgen front, geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog (uitgave van de Stichting ‘Maaslandse Monografieën’, deel 56, 2 delen, 1994)

Jan Derix, De Bospartizanen van Baarlo, en andere episoden uit het verzet in Limburg (uitgave van uitgeversmaatschappij Dagblad voor Noord-Limburg, 1980)

Nico Fassotte, Belfeld in de oorlogsjaren 1940-1945 (brochure uitgegeven door het Comité ’50 jaar bevrijding Belfeld’, 1995)

G. van Hees, J. Janssen, L. Brueren en H. Hermkens, Velden 1940-1945 (uitgave van de auteurs, zonder datum)

Frans Hermans, Het Nedinsco-complex te Venlo 1921-1945, ‘Een up-to-date modern gebouw’ (uitgave van het Gemeentearchief Venlo, publicaties deel 4, 1996)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog  (uitgave van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 14 delen, 1969-1991)

Frank Kauwertz, Die drei Eisheiligen, Geschichten und Dokumente wider das Vergessen – Schicksale von Bürgern den Israelitischen Gemeinden in Kaldenkirchen und Nachbarorten (uitgave van Alano-Herodot Verlag in Aken, 2005)

René Kok en drs. Erik Somers (redactie), Nederland en de Tweede Wereldoorlog (uitgave van door Waanders Uitgevers, Zwolle, 2 delen, 2005)

Willem Kurstjens, Tegelen in de jaren dertig (uitgave van uitgeverij Mosae, Limburgse cultuur-historische publicaties, 2005)

Willem Kurstjens, Tegelen in de Tweede Wereldoorlog (uitgave van uitgeverij Mosae, Limburgse cultuur-historische publicaties, 2005)

P.G.J.M. Mulders-Thijssen en L.C.A. Grubben, Dat waren de oorlogsjarenhet dorp Maasbree en ervaringen van Maasbeenaren in de jaren 1939-1945 (uitgave van de Historische Werkgroep de Brede, 1994)

Eric Munnicks, Wees op uw hoede, Roermond 1936-1940 (uitgave van de auteur, 2012)

Eric Munnicks, Van kazemat tot kelderleven, Roermond 1940-1945 (uitgave van de auteur, 2007)

A.H. Paape, Donkere jarenepisoden uit de geschiedenis van Limburg 1933-1945 (uitgave van de Stichting ‘Maaslandse Monografieën’, deel 10, 1969)

P.J.W. Poeth, Zij kwamen en gingen6 dagboeken van Tegelen en Steyl in de Tweede Wereldoorlog – Balans over de jaren 1945-1985 (uitgave van de Heemkundige Kring Tegelen, 1985)

Annelies en Herman van Rens, Limburg is JudenfreiJodendeportaties uit Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, artikel in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (PSHAL) jaarboek 2008, p. 135-158 (Uitgave van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, deel 144, 2008)

A. van Rijswijck, De verwoeste kerken van Limburg (uitgave van uitgeverij Romen & Zonen, 1946)

Frans Schallenberg, Brigade Koninklijke Marechaussee Venlo, 4 augustus 1839 – 1 juli 1995 (uitgave van de auteur, 2005)

Harm van der Veen en anderen, Westerbork 1939-1945, het verhaal van vluchtelingenkamp en Durchsganglager Westerbork (uitgave van het Herinneringscentrum Westerbork, 2008)

Mariet Verberkt, Geschiedenis van het Rosarium in Venlo, ‘een speciale wijk‘ (uitgave van het Gemeentearchief Venlo, publicaties deel 7, 2005)

C.M.F. Verkuylen, Brandpunt Venlo, de instrumentenfabriek ‘Nedinsco’ als centrum van internationale wapenhandel 1921-1945, verschenen in: Venlo’s Mozaïek, p. 325-370 (uitgave in de reeks Werken van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, deel 12, 1990)

 

Naar het overzicht van de geraadpleegde primaire bronnen