Verantwoording

Home

Bij hetgeen ik op deze website vermeld, heb ik gebruik gemaakt van informatie uit archiefstukken uit overheids- en particuliere archieven en verzamelingen, welke thans openbaar zijn.

Bij het gebruik van informatie uit kranten- en tijdschriftenartikelen en foto’s en ander beeldmateriaal uit de periode 1933-1945 ga ik er van uit dat, zeventig jaar na datum, daar geen auteursrechten meer op rusten, omdat deze normaliter worden beschouwd tot het zogenaamde ‘publiek domein‘ erfgoed  te behoren.

Bij het gebruik van informatie uit boeken, kranten- en tijdschriftartikelen, die na 1945 zijn verschenen, heb ik, voor zover mogelijk, steeds de auteur en zijn werk vermeld.

Mocht iemand menen, dat onterecht informatie uit zijn werk of een door hem vervaardigde foto of andere afbeelding is gebruikt in deze website, kan deze dat melden via wo2venlo@gmail.com.

De samensteller,
Gerard Verlaan