De expansiedrift van Duitsland

Duitsland 1933-1938 Onder het bewind van Hitler bouwde Duitsland een grote legermacht op en annexeerde tussen 1936 en 1938  Rheinland, Oostenrijk en een deel van Tsjecho-Slowakije.
Frankrijk en Engeland waren hier woedend over en protesteerden hevig, maar grepen uiteindelijk niet in.
Nederland hield zich afzijdig tijdens de ontstane ruzie tussen de grote Europese mogendheden.

 

ScreenHunter_1418 Apr. 12 16.42

Ondanks de neutrale opstelling van Nederland in het conflict tussen de grote landen van Europa, ging men in ons land aandacht besteden aan het aanleggen van verdedigingslinies, omdat men Duitsland toch niet geheel vertrouwde.

 

ScreenHunter_1424 Apr. 12 17.24

Langs de Maas werd ook een verdedigingslinie aangelegd. Op deze kaart van de Maaslinie bij Venlo en Blerick is te zien hoeveel kazematten (bunkers) er in 1938 en 1939 werd gebouwd, om de Duitsers bij een eventuele inval tegen te kunnen houden.
Bij onraad moesten ze bezet worden door Nederlandse soldaten, die in de kazerne in Blerick waren gelegerd. Ook de Nederlandse grens ging men strenger bewaken met soldaten en marechaussees.

 

Kazemat (2)

Voor de verdediging van de oeververbinding werden twee grote gecamoufleerde kazematten aan weerszijden van de bruggen aangelegd.
Deze rivierkazemat voor de kazerne in Blerick zag er uit als een normaal gebouwtje. Bij onraad kon men van binnenuit door de raampjes de lopen van twee  kanonnen naar buiten steken.

 

Kazemat (3)

De meeste kazematten aan de Maas waren kleiner en gecamoufleerd met gras of een ander soort beplanting.

 

1939-01-29

Door een ongeluk met een luchtballon op 29 januari 1939 werd een aantal Duitsers betrapt op spionage boven Nederlands gebied. Waarschijnlijk om moeilijkheden met Duitsland te voorkomen werden de inzittenden niet vastgenomen voor verhoor, maar konden ze met de ballon ongehinderd weer naar Duitsland terugkeren.

 

Terug