Archieven en Collecties

Home

Voor het raadplegen van de meest interessante archivalia aanwezig bij het gemeentearchief Venlo wordt verwezen naar de Wegwijzer van archieven en collecties betreffende de Tweede Wereldoorlog, samengesteld door Martin Bergevoet.

Van archieven, die openbaar zijn,  worden  door archiefdiensten inventarissen gemaakt. De meeste inventarissen zijn digitaal te raadplegen via de website archieven.nl.