Stand van zaken van deze website

Home

Deze website in uitvoering wordt ook wel aangeduid als een “Website in Progress”. Momenteel zijn op deze website 575 pagina’s met informatie over gebeurtenissen tijdens de periode 1933-1945 te raadplegen.

De kroniek wordt op dit moment uitgebreid met gebeurtenissen, die voornamelijk in de maand maart 1941 plaats vonden.

Onlangs is er een begin gemaakt met het vervaardigen van enige dossiers, vermeld in de rechter kolom.
Nieuwe foto’s en beknopte teksten zijn thans te raadplegen in onderstaande dossiers:
De dertiger jaren
De mobilisatie
De Duitse inval
De oeververbindingen 
Het Venlose vliegveld
Bombardementen op de Maasbruggen
De bevrijding van Blerick

De in de rechter kolom vermelde rubrieken: ACHTERGRONDINFORMATIE en BRONNEN VOOR ONDERZOEK blijven voorlopig nog in een prematuur stadium.