Venlo en Blerick, maandag 9 en dinsdag 10 januari 1939

Het Tweede Regiment Infanterie viert het 125-jarig bestaan.

Vandaag herdenken op verschillende plaatsen in Nederland infanteriecorpsen van de landmacht het feit dat ze in 1814 werden opgericht door Willem, prins van Oranje. Ook het 2de regiment infanterie, gelegerd in de Frederik  Hendrikkazerne te Venlo, viert haar 125-jarig bestaan en in de gemeente Venlo vinden de gehele dag en morgen allerlei feestelijkheden plaats.

1939-01-09a

Deze  beginnen al ‘s ochtends om 07.00 uur met een muzikale reveille op de Markt voor het stadhuis. Om 09.30 uur verlaat het voltallig regiment de kazerne onder leiding van de commandant van het regiment, luitenant-kolonel van Wijk, voor een feestelijke mars door Venlo en Blerick. Aan het hoofd van de stoet marcheert de vaandelwacht met het regimentsvaandel gevolgd door de compagnieën van het 1e en 2e bataljon, muziekkorpsen, wagens met mitrailleurs, mortieren en antitankgeschut. De rondtocht eindigt met een defilé op de Markt voor burgerlijke, geestelijke en militaire autoriteiten. Na terugkeer op de kazerne vindt er aan het eind van de morgen en in het begin van de middag in de verenigingszaal een receptie plaats. ’s Middags vindt er in het Rembrandt-theater een feestelijke herdenking plaats voor alle officieren, onderofficieren en manschappen met een toespraak van de commandant gevolgd door de vertoning van een speelfilm. ‘s Avonds wordt er onder leiding van de onderofficieren vanaf de kazerne nog een fakkeloptocht met muziek naar de binnenstad van Venlo gehouden. De deelnemers defileren voor autoriteiten op de Markt en vervolgens voor officieren en andere genodigden, die zich in de tuin van de sociëteit Mariaweide hebben verzameld, voor het deelnemen aan een korpsdiner. Na de ontbinding van de stoet op het Monseigneur Nolensplein is er in hotel Rheinische Hof op de Vleesstraat voor de onderofficieren en hun collega’s van het 17e regiment een korpsdiner en een gezellig samenzijn georganiseerd.

Geraadpleegd:
– GA Venlo, archief van de Gemeentesecretarie Venlo 1939-1945, inv.nr. 1681
– Nieuwe Venlosche Courant van 7 januari 1939