Venlo, dinsdag 7 februari 1939

Het 2e  bataljon van het regiment wielrijders uit ’s Hertogenbosch bestaande uit vijfhonderd man houdt van maandag tot en met vrijdag oefeningen buiten hun garnizoen. Van dinsdag op woensdag verblijft het bataljon in Venlo. De gemeente heeft een lokaal op de parterre van het stadhuis ter beschikking gesteld om als hoofdkwartier dienst te doen tijdens het verblijf.
De inkwartiering van de militairen heeft plaats bij een deel van de bewoners in de binnenstad en in de omgeving van het Rosarium, dat voorheen militaire terrein is geweest. De inkwartiering kan door de gemeente verplicht worden gesteld aan burgers. Voor elke bewoner geldt dat één militair in huis genomen moet worden. Daarbij worden gezinnen ontzien, die in voorgaande jaren ook al met een inkwartiering zijn belast. Voor de voeding van de manschappen maakt het bataljon gebruik van hun eigen keukenwagens. Verder maakt het bataljon bij de oefening gebruik van drie pantserwagens, tien vrachtauto’s met vier keukenwagens, twee personenauto’s, ongeveer tachtig motorrijwielen waarvan enkele met zijspan en een driehonderd en vijftig rijwielen. Daarvoor heeft de gemeente de nodige veilige parkeergelegenheden voor de overnachting geregeld.
Geraadpleegd:

Archief Gemeentesecretarie Venlo 1939-1945, inv. nr. 1673