Venlo, maandag 4 september 1944

Fragment uit het dagboek Kokke geschreven op 4 september 1944:

In de loop van de morgen door Holthuysen, Fachbewerber van het Arbeidsbureau, aan de burgemeester medegedeeld, dat op bevel van dr. Schmidt, Beauftragte des Reichskommissars für die Provinz Limburg, vijfhonderd mannen moesten worden gevorderd, om de door het bombardement van gisteren op het vliegveld aangerichte schade te herstellen, in het bijzonder de kuilen dicht te scheppen.
Burgemeester pleegt overleg met Stessen, directeur van het Arbeidsbureau alhier, (N.S.B.-er) en Hauptmann Scharschmidt, officier van bijzondere diensten bij het vliegveld, en Couperus, kapitein van politie. Burgemeester deelt mede, dat hij er niets voor voelt om Venlonaren te vorderen. Bovendien zijn hier al zoveel karren en paarden gevorderd voor het vliegveld. Stelt voor, om het maar eens in de buitengemeenten te proberen.
Stessen meent, dat een vordering lastig zal gaan. Er wordt nu naar de buitengemeenten getelefoneerd. Tegelen zal er tweehonderd kunnen leveren. Grubbenvorst, Arcen, Velden en Belfeld ook een quantum. In totaal 605 mannen. In dit geval zou Venlo er zelfs buiten kunnen blijven. Daar in een van de dorpen niet genoeg personeel ter beschikking is, om deze vordering bij de betreffende mannen aan te zeggen, vraagt Holthuysen aan Berendsen, de staatspolitie (en belast met het opsporen van onderduikers en daarom zeer gehaat in de stad) om daarbij te willen assisteren.
Berendsen verschijnt en verklaart, dat hem dat te lastig en te omslachtig is; dat er mannen genoeg langs de straten lopen te lanterfanten en te kletsen en dat hij het zelf wel op zal knappen. Stessen en Holthuysen dragen hem nu op, om de mannen van de straat op te pakken. De Burgemeester wordt hierin niet gekend. Zijn nadrukkelijk verzoek, om bij die vordering niet van vuurwapens gebruik te maken, wordt ingewilligd. Berendsen geassisteerd door vier militairen van het vliegveld, voorzien van machinepistolen, zijn daarop direct aan de slag gegaan. Vanaf elf uur tot ‘s middags vijf uur, met een korte onderbreking. Links en rechts worden de mannen op straat opgepikt en op de Markt voor het raadhuis bijeen gebracht, waar zij werden bewaakt, totdat de groep groot genoeg was om naar het vliegveld te worden gebracht. geen man durft zich op straat te begeven. Vrouwen en kinderen brengen de mannen op kantoren, winkels en werkplaatsen eten. Uit het Dominicanenklooster op de Beek vijftien paters. Verder broeders, pater S.J. Moerkerk van het retraitehuis Manresa, de Vreeze, directeur van gemeentewerken, Truyen, de marktmeester. En honderden arbeiders en passanten. Zelfs gewoon uit de huizen gesleept. Wethouders Delsing en Kuypers, beide N.S.B.-ers,  werden zelfs ook gevat, doch weer vrijgelaten.